จึงเรียกว่า ที่เรียกได้ว่า ได้ชื่อว่า ภาษาเกาหลี

이른바
(이른바 อ่านว่า ileunba)

จึงเรียกว่า ที่เรียกได้ว่า ได้ชื่อว่า ภาษาเกาหลี 이른바

ตัวอย่างประโยค 이른바 ภาษาเกาหลี

이른바 ‘동기부여’ 라는있다
이른바 맥카렌 법에 따라,
나라에서 편을 갈라 이른바
이른바 구조금융이었고 ( structured finance )
그는 이른바 더홀 ” 이라 불린 트레일러 두대에 간부들을 몰아는다
이른바 씨오그 ( Sea Org ) 회원들은 교회의 성직자와 같았다
그때부터 그가 세를 확장하고 이른바 ‘조폭왕’ 이 되었는데
이른바 ‘치고지기‘였다 ( pump and dump )
이른바 월스트리트 식 ‘믿어주세요‘ 였죠
이른바 OTTR0라는 거예요. 기본적으로 일어섰다가아요
이른바 탈세뇌 되는거예요. 최면에서 깨어나죠
그러다 이른바 브릿지로 올라가면 감사를 받는데, 이건 좋아요
그는 교회의 이른바 일반 청부업자가 되었고
그는 이른바 재활 프로젝트 포스를 만들었습니다