การอยู่เป็นคู่ชีวิต การครองรักกันจนแก่เฒ่า การอยู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากด้วยกันจนแก่เฒ่า ภาษาเกาหลี

해로
(해로 อ่านว่า haelo)

การอยู่เป็นคู่ชีวิต การครองรักกันจนแก่เฒ่า การอยู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากด้วยกันจนแก่เฒ่า ภาษาเกาหลี 해로

ตัวอย่างประโยค 해로 ภาษาเกาหลี

기지 마 – 해로울 거 없잖아
담배, 몸에 해로워요
해로운 짐승박멸목적으로
이걸 좋아할거야. 너에게 해로운게 많이 들었어
3양 2해로 해야지. – 3양 2해지 .
카리브해로 휴가 가는것도 좋고