มี มีอยู่ เปิด จึง ใช้ ภาษาเกาหลี

가지다
(가지다 อ่านว่า gajida)

มี มีอยู่ เปิด จึง ใช้ ภาษาเกาหลี 가지다

ตัวอย่างประโยค 가지다 ภาษาเกาหลี