มากขึ้นทุกที ยิ่งนับวันยิ่ง ยิ่งนานยิ่ง ภาษาเกาหลี

갈수록
(갈수록 อ่านว่า galsulog)

มากขึ้นทุกที ยิ่งนับวันยิ่ง ยิ่งนานยิ่ง ภาษาเกาหลี 갈수록

ตัวอย่างประโยค 갈수록 ภาษาเกาหลี

갈수록 태산이네
2년동안소리가 갈수록 더 심해지는 군
시간이 갈수록
해가 갈수록 신디의 불구악화되는 것을 보는 것이
브릿지 위로 올라가면 갈수록 개인능력상승하게 되어있어요
누구들은 갈수록 잘 지내네요
갈수록 더 재밌어
갈수록 심각해져요
점점갈수록, 대부분미국인들대학에 가느냐 마느냐는
그속으로 깊게 들어갈수록, 점점 허버드처럼 변해가죠