ออสเตรเลีย ภาษาเกาหลี

호주
(호주 อ่านว่า hoju)

ออสเตรเลีย ภาษาเกาหลี 호주
กระเป๋าเสื้อ ภาษาเกาหลี 호주머니

ตัวอย่างประโยค 호주 ภาษาเกาหลี

우리가 호주에서 수정되었다는 거예요
녀석호주머니추적장치를 달고 있을수도 있고
♪ ” 호주 사람들은 아마 너를 멍석말이해서 패버릴거야 ” ♪
네, 저희가 읽었는데 호주에 가셔서 컨트리와
그래 – 우린 호주 사람이야