การบังคับ การบีบบังคับ การกดดัน ภาษาเกาหลี

강권
(강권 อ่านว่า gang-gwon)

การบังคับ การบีบบังคับ การกดดัน ภาษาเกาหลี 강권

ตัวอย่างประโยค 강권 ภาษาเกาหลี

그리스도의 권능이 너를 강권한다!
그리스도의 권능이 너를 강권한다!
그리스도의 권능이 나를 강권한다고 ?
그만 해 – 그리스도의 권능이 너를 강권한다!
그리스도의 권능이 너를 강권한다! – 젠장!
– 제이! – 그리스도의 권능이 너를 강권한다!
너를 강권한다!
나를 강권한다고 ?
강권 안 하는데