ถูกจัดตั้ง ถูกก่อตั้ง ลักษณะเรียบง่าย ภาษาเกาหลี

결성
(결성 อ่านว่า gyeolseong)

ถูกจัดตั้ง ถูกก่อตั้ง ลักษณะเรียบง่าย ภาษาเกาหลี 결성

ตัวอย่างประโยค 결성 ภาษาเกาหลี

구출대의 결성 이상입니다
그런데 새로 결성된 이슬정당
제가 새로정당을 결성했습니다
모구가 하나목적을 위해 결성된 비밀 조직일원이지
비틀즈 재결성이라도 해요 ?
당신범죄조직 결성죄와 살인 혐의로