ธงชาติ ธงประจำชาติ ภาษาเกาหลี

국기
(국기 อ่านว่า guggi)

ธงชาติ ธงประจำชาติ ภาษาเกาหลี 국기

ตัวอย่างประโยค 국기 ภาษาเกาหลี

미국 국기까지거리,
80킬로 밖의 미국 국기까지
북쪽 7. 2킬로 지점미국 국기에 도달해야 한다
– ‘국기에 대한 맹세‘도 제대로 못 외웠는데
국기야! 해냈어
공장우리 국기를 꽂겠습니다