การประท้วง การเดินขบวน ภาษาเกาหลี

데모
(데모 อ่านว่า demo)

การประท้วง การเดินขบวน ภาษาเกาหลี 데모
กลุ่มคนประท้วง ภาษาเกาหลี 데모대

ตัวอย่างประโยค 데모 ภาษาเกาหลี

파리에선 학생들이 데모를 하고 난리가 났지
게다가 데모도 아직 못 끝냈다고
아요, 각 팀은 발표와 데모에 6분씩 갖습니다
오늘 처음으로 데모에 참가했어 아빠는 나더러 급진주의자래
저기, 데모는 어떻게 돼가요 ?
군가한테 데모를 해주고 있나봐요
월요일에 데모를 먼저 시작해 볼거고 4월에 오픈할 거야