คนขับรถม้า คนขี่ม้า ผู้คุมบังเหียน ภาษาเกาหลี

마부
(마부 อ่านว่า mabu)

คนขับรถม้า คนขี่ม้า ผู้คุมบังเหียน ภาษาเกาหลี 마부

ตัวอย่างประโยค 마부 ภาษาเกาหลี

마부 양반, 잠깐 이리로 오겠소 ?
저기 난로 근처에 있는 친구실력 좋은 마부 O. B입니다
마부들은 좋아던데 승객들은 별로 안 좋아하더라고요
구석에 있는 카우보이당신 마부인가 ?
하지만 그 총들은 마부한테 맡기라고
무기를 마부한테 넘겨
마부는 이미 떠났습니다