อยู่ ๆ แล้วก็ เดี๋ยวก็ ภาษาเกาหลี

다가는
(다가는 อ่านว่า daganeun)

อยู่ ๆ แล้วก็ เดี๋ยวก็ ภาษาเกาหลี 다가는

ตัวอย่างประโยค 다가는 ภาษาเกาหลี

그랬다가는 가족모임난리가 나겠지만 말야
난잡한 옷 입고 여기에 왔다가는 모가지야 .
야, 그렇게 빨아대다가는 조기분만 할 수도 있다!
남들 다가는데
그랬다가는 죠슈아가 상대할 테니