คุก ที่คุมขัง ภาษาเกาหลี

유치장
(유치장 อ่านว่า yuchijang)

คุก ที่คุมขัง ภาษาเกาหลี 유치장

ตัวอย่างประโยค 유치장 ภาษาเกาหลี

유치장의 열쇠 좀 주게
혐의를 부정하면 유치장에서 지내게 돼
유치장에 있어, 자넷
유치장에서 사는 거야
입다물때까지 유치장에 넣어주마
데보라, 너 유치장에서 하룻밤을 보냈잖아