แต่ แต่ทว่า แต่ว่า ภาษาเกาหลี

지만
(지만 อ่านว่า jiman)

แต่ แต่ทว่า แต่ว่า ภาษาเกาหลี 지만
แต่ แต่ว่า ภาษาเกาหลี 하지만
แต่ แม้ว่า อย่างไรก็ตาม ภาษาเกาหลี 그렇지만
ถึงจะให้ แต่ก็ ถึงจะเป็น แต่ก็ ภาษาเกาหลี 라지만
ได้ยินว่า แต่ก็ ภาษาเกาหลี 다지만
ถึงจะชวน แต่ก็ ถึงจะเสนอให้ แต่ก็ แม้จะบอกให้ แต่ก็ ภาษาเกาหลี 자지만

ตัวอย่างประโยค 지만 ภาษาเกาหลี

우리반대하는게 폭력이지만 …
아시겠지만 정해진 모든절차따라
코뿔소를 잡을 만한 일은 없겠지만,
보면 모르겠소 어찌상황인지는 모르겠지만
여행은 싫지만 어쩔 수 없어서
나도 애들을 키우지만, 가정교육을 어떻게 시킨건지
괜한 소리 같지만,
실례일지 모르지만 …
하지만 아닙니다
하지만 넌 크면 스스로 결정할 수 있어
하지만, 제 남편인 캐서린 아빠
하지만 아셔야 하는 게 하나는데
아직수업엔 안 들어왔지만 네가 눈에 띄었어
하지만부름을 받았고 수녀가 될 거예요
하지만 밤 9시에 종소리를 듣게 되면
눈치챘겠지만 모든 식사낭독으로 시작하지
기억하겠지만 원장 수녀님이 확실히 말씀하셨잖아
굉장히 힘들 거라는 거 알지만
네가 이의제기할 수 있는 일은 아니지만
어떻게 설명해야 할지 모르겠지만, 여기 속한 것 처럼 느껴져요