หรือเปล่านะ หรือเปล่า ภาษาเกาหลี

던가
(던가 อ่านว่า deonga)

หรือเปล่านะ หรือเปล่า ภาษาเกาหลี 던가
หรือเปล่านะ ไหมนะ ภาษาเกาหลี 라던가
นะ หนอ ภาษาเกาหลี 다던가

ตัวอย่างประโยค 던가 ภาษาเกาหลี

교외로 나가보던지 – 카우아이 캠프에 가보던가
고개를 젓던가, 징벌인가 ?
반지를 안 주는 남자에겐 요리주지라던가
특수무기라던가 낙하산이라던가 … 분명 목적달성을 위한 뭔가를 줬을꺼야
어디해봐, 농담을 해보시던가
마을 이름이 ‘빈드린 답 … 랍’이던가 ?
고개를 젓던가 –
날 떠나겠다고 하던가 ?
사랑다고 말하던가 ?
7회말이었나 … 7회초던가
슬로우 댄스라던가 ?
– 릭스! – 그게 빨간 선이던가 파란
톰이던가 … ?
그럼 얼어죽던가 – 그럼 당신교수형이야
감시하는 댓가로 돈을 주던가 ?
분명히 돌부처나 측신같은 것도 더러 치웠다던가
더 작았던가, 기억 안 나는데
내가 선출대표아니던가 ?
거들먹거리고 뻔뻔한 월트 코모우같은 사람한테다던가. .
뻔한 결과를 모른채한다던가
너가 화냈던가 말야. 암호작성법은 우리모든 순간에 깃들어 있지 .
당신언젠가는 멀고 먼 타마라던가의 곳으로
엉터리이나려야네요 – 아님 다른그리던가