ยิ่งใหญ่ ใหญ่โต อย่างรุนแรง ภาษาเกาหลี

대판
(대판 อ่านว่า daepan)

ยิ่งใหญ่ ใหญ่โต อย่างรุนแรง ภาษาเกาหลี 대판

ตัวอย่างประโยค 대판 ภาษาเกาหลี

세상에, 진짜 대판 하는구만