ไหมนะ หรือเปล่านะ เลยเหรอ ภาษาเกาหลี

더냐
(더냐 อ่านว่า deonya)

ไหมนะ หรือเปล่านะ เลยเหรอ ภาษาเกาหลี 더냐

ตัวอย่างประโยค 더냐 ภาษาเกาหลี

좋은 사람이야, 호츨러는 우리 지역출신 아니더냐
틱이 니 딸 아니더냐 ?
이렇게 생겼더냐 ?
이렇게 생겼더냐아 ?