กลอง ถังกลม ภาษาเกาหลี

드럼
(드럼 อ่านว่า deuleom)

กลอง ถังกลม ภาษาเกาหลี 드럼

ตัวอย่างประโยค 드럼 ภาษาเกาหลี

또 … 드럼 소리 해줘
티노가 드럼헤드만 구하면 바로 준비되는 거지
아냐아냐. 자끄가 드럼을 얼마나 잘 치는지 당신도 봤잖아 .
드럼세트 이후로,