การได้รับพลัง การได้รับอำนาจ ภาษาเกาหลี

득세
(득세 อ่านว่า deugse)

การได้รับพลัง การได้รับอำนาจ ภาษาเกาหลี 득세
ภาษีเงินได้ ภาษาเกาหลี 소득세

ตัวอย่างประโยค 득세 ภาษาเกาหลี

소득세아주 높죠
소득세의 행선지가 다 써 있다