เปลหาม แคร่หาม ภาษาเกาหลี

들것
(들것 อ่านว่า deulgeos)

เปลหาม แคร่หาม ภาษาเกาหลี 들것

ตัวอย่างประโยค 들것 ภาษาเกาหลี

– 살려 주세요! – 들것 가져와!
들것,
그거면 됐어 추적하기 힘들것 같네
병원의 들것 위에서 발견는데