การกวาดล้าง การทำลายล้าง ภาษาเกาหลี

섬멸
(섬멸 อ่านว่า seommyeol)

การกวาดล้าง การทำลายล้าง ภาษาเกาหลี 섬멸

ตัวอย่างประโยค 섬멸 ภาษาเกาหลี

왜 내 부대를 섬멸하려는지 ?
반드시 침투해서 섬멸하는 것이다
측면공격에 섬멸 당한다구요
이젠 놈들을 섬멸할 수 있습니다