สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาเกาหลี

성지
(성지 อ่านว่า seongji)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาเกาหลี 성지

ตัวอย่างประโยค 성지 ภาษาเกาหลี

천여년동안 힌두교 신자들의 성지순례 코스였지
그리고 이 곳은 나의 성지