อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตำแหน่งทางการเมือง ภาษาเกาหลี

세도
(세도 อ่านว่า sedo)

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตำแหน่งทางการเมือง ภาษาเกาหลี 세도

ตัวอย่างประโยค 세도 ภาษาเกาหลี

쥐를 죽여서 트레일러 세도 간신히
호세도 아주 잘했고
아니. / 젠장 우린 집세도 내야다네 다음에 만나면 생각해보게