การคิดน้อย การวิจัยที่ไม่มีแบบแผน ภาษาเกาหลี

소고
(소고 อ่านว่า sogo)

การคิดน้อย การวิจัยที่ไม่มีแบบแผน ภาษาเกาหลี 소고

ตัวอย่างประโยค 소고 ภาษาเกาหลี

카나가와현 요코하마시 이소고구 요코다이 해당지역 외의 주민은 집에서 대기세요