ความรวดเร็ว ความว่องไว ภาษาเกาหลี

속도
(속도 อ่านว่า sogdo)

ความรวดเร็ว ความว่องไว ภาษาเกาหลี 속도
ทางหลวง ภาษาเกาหลี 고속도로
อัตราที่รวดเร็ว ภาษาเกาหลี 급속도
ความรู้สึกถึงความเร็ว ภาษาเกาหลี 속도감
การทำให้ทันกำหนด ภาษาเกาหลี 속도전

ตัวอย่างประโยค 속도 ภาษาเกาหลี

새로 짓는 속도가 못 따라가요
퀸즈브로 다리를 지나 고속도로로 가주세요
나중에 속도가 떨어져
다음부터속도전이었다
대기가 속도를 줄여주고 목성의 중력이 우릴 잡아 줄거요
시가 기본 주행도로 달렸어, 기본주행속도로 .
우린 속도를 늦출만한 연료가 충분치 않아요, 그래서
어허, 속도 줄여 .
워싱턴 파크웨이 고속도로에 에너존 반응 .
저희는 속도도 있고 기능들도 있죠
고속도로 건너에 있는 씨발놈들이 만들법한 거죠
좋아, 경쟁하지 마 원하는 속도에 해
어쩌면 내 느긋한 속도가 너보단 좀 빠른가보다
108번 고속도로 아르코 주유소의 켈시인
BB – 8, 속도 올려!
조종을 맡아요 속도를 높이면, 따라잡을 수 있어요
진행 속도를 높여야 했죠 저희원한 건 …
리드, 태양풍의 속도가 증가해 왔다는 걸 알아야