ร้านซักรีด ภาษาเกาหลี

세탁소
(세탁소 อ่านว่า setagso)

ร้านซักรีด ภาษาเกาหลี 세탁소

ตัวอย่างประโยค 세탁소 ภาษาเกาหลี

세탁소에 맡겨요
아빠가 있는 세탁소 협회에서 노래를 했는데
유리사업이어갔고, 몇몇 세탁소도 겸하게 되었다
그는 세탁소 체인을 가지고 있었다
몇몇 세탁소도 겸하게 되었다