การสืบสวนแบบลับ ๆ การสำรวจเบื้องหลังอย่างลับ ๆ ภาษาเกาหลี

뒷조사
(뒷조사 อ่านว่า dwisjosa)

การสืบสวนแบบลับ ๆ การสำรวจเบื้องหลังอย่างลับ ๆ ภาษาเกาหลี 뒷조사

ตัวอย่างประโยค 뒷조사 ภาษาเกาหลี

군가결혼식대해 뒷조사를 열심히다는 거야
너도 3천만불을 맡기려면 뒷조사 정도는 하겠지 ?
대령이란 자의 뒷조사도 해서
뒷조사한 거야 ?