การถัก การถักไหมพรม ภาษาเกาหลี

뜨개질
(뜨개질 อ่านว่า tteugaejil)

การถัก การถักไหมพรม ภาษาเกาหลี 뜨개질

ตัวอย่างประโยค 뜨개질 ภาษาเกาหลี

뜨개질도 해요 ?
제가 뜨개질이랑 안 어울리나요 ?
뜨개질 모임도 나가고 스테이션 웨건도 몰고
뜨개질을 하나 ?