เพื่อน มิตร มิตรสหาย ภาษาเกาหลี

친구
(친구 อ่านว่า chingu)

เพื่อน มิตร มิตรสหาย ภาษาเกาหลี 친구
แฟน ภาษาเกาหลี 여자 친구
เพื่อนชาย แฟน ภาษาเกาหลี 남자 친구

ตัวอย่างประโยค 친구 ภาษาเกาหลี

친구들에게집중하는 것 같습니다
걔들은 자기 남자친구 얘기만 해요
그냥 내 친구야, 그게 다야
그냥 친구일 수도어요
– 저 친구 몇 살이지 ?
물론 여러분의 보이지 않는 절친한 친구도 아니
친구들과 함께 ?
먼저 돌을 던져서 … – 이 친구는 떠네
이제 아셨나 친구들한테 전하라구
남자친구가 없어요
다른 친구요 ?
친구들과 있으려고 했기 때문이죠
내 친구들이 전부으로아가는 것 같아
나의 친구빅터 … 염소!
나도 기쁜소식이 있어요 내 친구가 워싱턴에서 일하는데 그가 도움을 주었어요 … 여기
– 잘 되었네요당신 친구가요 ?
당신 친구 있잖아요 … 왜 저를 위해서 이러는거죠 ?
빅터 … 들어봐 … 친구가 말하지 않나 이제 우린 가족마찬가지 아닌가
그녀와 친구가 되고싶어요 그녀는 나에게 있어 열정적인 말이요
내 친구가 … 당신보고 흑마래요
내 친구 음식 운반용카트 날라요
그래서남자친구가 있다구요 ?
아뇨 … – 그럼 여자친구라두 있나요 ?
그리고, 제가 친구를 찾고있는데 혹시 여기 묵고 있을까요