การเข้ากรุงโซล การไปเมืองหลวง การเข้าเมือง ภาษาเกาหลี

상경
(상경 อ่านว่า sang-gyeong)

การเข้ากรุงโซล การไปเมืองหลวง การเข้าเมือง ภาษาเกาหลี 상경

ตัวอย่างประโยค 상경 ภาษาเกาหลี

모친도 상경해 계시고 …