ระยะห่าง ระยะไกล ระยะเวลานาน ภาษาเกาหลี

원격
(원격 อ่านว่า wongyeog)

ระยะห่าง ระยะไกล ระยะเวลานาน ภาษาเกาหลี 원격

ตัวอย่างประโยค 원격 ภาษาเกาหลี

– 원격계측자료가 없나요 ?
디스커버리호와 모노리스대한 원격탐사자료가 있나요 ?