ทั้งเรื่อง ทั้งเล่ม ตอนแรก ตอนหน้า ภาษาเกาหลี

전편
(전편 อ่านว่า jeonpyeon)

ทั้งเรื่อง ทั้งเล่ม ตอนแรก ตอนหน้า ภาษาเกาหลี 전편

ตัวอย่างประโยค 전편 ภาษาเกาหลี

하네다공항만약에 대비하여 전편 결항 시켜
따라서 하네다공항의 전편이 결항중이 …
전편결항을 한다