การเกิดสงคราม สถานการณ์สงคราม ภาษาเกาหลี

전황
(전황 อ่านว่า jeonhwang)

การเกิดสงคราม สถานการณ์สงคราม ภาษาเกาหลี 전황

ตัวอย่างประโยค 전황 ภาษาเกาหลี

좀 더 전황의 발전이으면
전황은 호전될 거라 나는 믿고 있소