การต่อสู้ปะทะ ความสูสีกัน ภาษาเกาหลี

접전
(접전 อ่านว่า jeobjeon)

การต่อสู้ปะทะ ความสูสีกัน ภาษาเกาหลี 접전

ตัวอย่างประโยค 접전 ภาษาเกาหลี

살 수 있는 카메라이미는데, 이번 주에 공중 접전 씬을 찍거든요. 그래서 2 대가급히 필요네요. 도와 주실 수 있겠어요 ?
180여 일에 걸친 스탈린그라드의 치열한 접전 끝에
이번 주에 공중 접전 씬을 찍거든요. 그래서 2 대가급히 필요네요. 도와 주실 수 있겠어요 ?