จาน ชุดอาหารบนโต๊ะอาหาร ภาษาเกาหลี

식기
(식기 อ่านว่า siggi)

จาน ชุดอาหารบนโต๊ะอาหาร ภาษาเกาหลี 식기
อวัยวะสืบพันธุ์ ภาษาเกาหลี 생식기

ตัวอย่างประโยค 식기 ภาษาเกาหลี

모든 선수들은 생식기 보호대를 착용해야 한다는
엄마생식기가 캔버스였고 아빠의 것이 붓이거든
은식기에 광도고요 저도 애쓰고 있습니다,