ในช่วงสั้น ๆ ระหว่างนั้น ภาษาเกาหลี

그사이
(그사이 อ่านว่า geusai)

ในช่วงสั้น ๆ ระหว่างนั้น ภาษาเกาหลี 그사이

ตัวอย่างประโยค 그사이 ภาษาเกาหลี

어떻게 그사이 망치냐 ?
그사이, 미국세금정책부유층우호적으로 바뀌었습니다 .
그사이에,
그사이,