บรรษัทใหญ่ บริษัทมหาชน ภาษาเกาหลี

대기업
(대기업 อ่านว่า daegieob)

บรรษัทใหญ่ บริษัทมหาชน ภาษาเกาหลี 대기업

ตัวอย่างประโยค 대기업 ภาษาเกาหลี

대기업엔 양성할당제도 있죠
미국 거대기업의 파산 건입니다
토마스 자텔베르거 전직 대기업 임원