ทำ หยุด(ทำงาน) ลง(คะแนนเสียง) ภาษาเกาหลี

던지다
(던지다 อ่านว่า deonjida)

ทำ หยุด(ทำงาน) ลง(คะแนนเสียง) ภาษาเกาหลี 던지다

ตัวอย่างประโยค 던지다 ภาษาเกาหลี

폭탄던지다니 내가 잡아야지!
그렇죠. 많은 놈들이 깜둥이들을 창문에 집어 던지다 나오곤 하죠