พอ ได้ น่า ภาษาเกาหลี

만하다
(만하다 อ่านว่า manhada)

พอ ได้ น่า ภาษาเกาหลี 만하다
หลอก หลอกลวง ภาษาเกาหลี 기만하다

ตัวอย่างประโยค 만하다 ภาษาเกาหลี

이 뱃지는 내가 충분히 존경 받을 만하다는걸 말해주지
여자들이 결혼반지를 보면 대번에 돈 좀 있고, 그것도 쓸만하다는 걸 알게 되지
하지만 너도 ” 기만하다 ” 가 무슨인지 몰랐으니까
그것도 쓸만하다는 걸 알게 되지