ด้านตรงข้าม ฝั่งตรงข้าม ภาษาเกาหลี

맞은편
(맞은편 อ่านว่า maj-eunpyeon)

ด้านตรงข้าม ฝั่งตรงข้าม ภาษาเกาหลี 맞은편

ตัวอย่างประโยค 맞은편 ภาษาเกาหลี

부엌 맞은편에 있습니다
그래서 통로 맞은편 저 신사분 옆에
맞은편에도 가지가 돋았고 순간하고 떨어졌다