ผู้คุมนักโทษ พัศดี ผู้บังคับการเรือนจำ ผู้ปกครองนักโทษ ภาษาเกาหลี

교도관
(교도관 อ่านว่า gyodogwan)

ผู้คุมนักโทษ พัศดี ผู้บังคับการเรือนจำ ผู้ปกครองนักโทษ ภาษาเกาหลี 교도관

ตัวอย่างประโยค 교도관 ภาษาเกาหลี

교도관들이 수갑제대로 안 채웠나보군
사형수 교도관 역인데요. .
의사도착습니다수고했소 교도관