มีดโกนหนวด ภาษาเกาหลี

면도칼
(면도칼 อ่านว่า myeondokal)

มีดโกนหนวด ภาษาเกาหลี 면도칼

ตัวอย่างประโยค 면도칼 ภาษาเกาหลี

프랭코가 영화에서 실제로 사용가면, 면도칼이 달린 완장을 동원어요
면도칼 위로
아이고, 면도칼까지 ?
면도칼이 달린 완장을 동원어요
면도칼까지 ?