ใบแสดงรายการ ใบแสดงรายละเอียด บันทึกรายละเอียด ภาษาเกาหลี

명세서
(명세서 อ่านว่า myeongseseo)

ใบแสดงรายการ ใบแสดงรายละเอียด บันทึกรายละเอียด ภาษาเกาหลี 명세서

ตัวอย่างประโยค 명세서 ภาษาเกาหลี

프랑스의 급여명세서에는 세금어디로 가는지
회사들이 월급명세서를 일부러 틀리게 작성해서 …
이건 미국의 명세서인데