ระบบเลขฐานสอง ภาษาเกาหลี

이진법
(이진법 อ่านว่า ijinbeob)

ระบบเลขฐานสอง ภาษาเกาหลี 이진법

ตัวอย่างประโยค 이진법 ภาษาเกาหลี

이진법이니까요,
있지 이진법은 1이랑 0뿐이잖아요
이진법이 뭔진 나도 알아
이진법이 뭔지 네가 떠들 필요 없단 말야