ที่เร้าใจ ที่กระตุ้น ที่ปลุกเร้า อันเร้าใจ อันกระตุ้น อันปลุกเร้า ภาษาเกาหลี

자극적
(자극적 อ่านว่า jageugjeog)

ที่เร้าใจ ที่กระตุ้น ที่ปลุกเร้า อันเร้าใจ อันกระตุ้น อันปลุกเร้า ภาษาเกาหลี 자극적

ตัวอย่างประโยค 자극적 ภาษาเกาหลี

사무실용으론 너무 자극적이지을까요 ?
– 니 아빠거짓말을 했어 – 내 아빠는 외로웠어요, 당신은 자극적이었구요
– 제게 다른 생각이 있어요 – 훌리아, 눈에 자극적인건 멈췄어요
당신은 자극적이었구요
눈에 자극적인건 멈췄어요