ผู้ยึดครอง ผู้ครอบครอง ผู้ปกครอง ผู้กุมอำนาจ ภาษาเกาหลี

지배자
(지배자 อ่านว่า jibaeja)

ผู้ยึดครอง ผู้ครอบครอง ผู้ปกครอง ผู้กุมอำนาจ ภาษาเกาหลี 지배자

ตัวอย่างประโยค 지배자 ภาษาเกาหลี

나는 지배자 제우스도
나는 지배자
그러나 그분은 ♪ 지배자로 태어났어