เทปคาสเซ็ท ตลับเทป วิทยุ วิทยุเทป ภาษาเกาหลี

카세트
(카세트 อ่านว่า kaseteu)

เทปคาสเซ็ท ตลับเทป วิทยุ วิทยุเทป ภาษาเกาหลี 카세트

ตัวอย่างประโยค 카세트 ภาษาเกาหลี

자네 카세트에 있네. 여기 승무원에게 지원 받는건 기대 안하는게 좋아
여기 카세트
어느날밤, 미스비지가 커다란 카세트를 들고 더홀에 찾아와서
미스비지가 커다란 카세트를 들고 더홀에 찾아와서