เมล็ดกาแฟ ภาษาเกาหลี

커피콩
(커피콩 อ่านว่า keopikong)

เมล็ดกาแฟ ภาษาเกาหลี 커피콩

ตัวอย่างประโยค 커피콩 ภาษาเกาหลี

예상과는 달리 커피콩 냄새가 안 났어요
창고에 지었는데 원래는 커피콩 창고였죠
그래서 커피콩 창고를 빌렸습니다