(รถ)เครน ปั้นจั่นยกของหนัก ภาษาเกาหลี

크레인
(크레인 อ่านว่า keulein)

(รถ)เครน, ปั้นจั่นยกของหนัก ภาษาเกาหลี 크레인
ตัวอย่างประโยค 크레인 ภาษาเกาหลี

마이클은 이 장면 전체를 크레인 위에서 찍었죠
역사의 아이러니군요. 코크레인 박사가 대량 살상용 도구였던 물건을
– 기지내에는 코크레인의 흔적이 보이지 않습니다. – 그는 여기 있어야만 해 .