คีย์ แผงแป้นอักขระ คีย์บอร์ดไฟฟ้า ภาษาเกาหลี

키보드
(키보드 อ่านว่า kibodeu)

คีย์ แผงแป้นอักขระ คีย์บอร์ดไฟฟ้า ภาษาเกาหลี 키보드

ตัวอย่างประโยค 키보드 ภาษาเกาหลี

크레이그 로빈슨은 파티에 오면 키보드를 연주하며
음성으로 들어왔나 아니면 키보드로 들어왔나 ?
손가락이 없는데 키보드를 어떻게 쳐 ?