เค้าลาง กระ(บนใบหน้า) ภาษาเกาหลี

기미
(기미 อ่านว่า gimi)

เค้าลาง กระ(บนใบหน้า) ภาษาเกาหลี 기미

ตัวอย่างประโยค 기미 ภาษาเกาหลี

조금이라도 이상기미보이면 네 년 목구멍총알을 박아버릴거다